Warning: Creating default object from empty value in /var/www/fs1/4/perhekhu/public_html/gonf.php on line 10
Perhekoti Huvikumpu :: Palvelut
Etusivu / Palvelut

Palvelut

Perhekoti Huvikumpu tarjoaa lastensuojelun ympärivuorokautista, ammatillisen osaavaa hyvää hoitoa ja huolenpitoa lapsille ja nuorille kodinomaisesti turvallisessa maalaisympäristössä.

Tavoitteena on taata lapselle / nuorelle tasapainoinen kehitys ja kasvu, ehkäistä syrjäytyneisyyttä, kasvattaa sosiaalisia taitoja sekä turvata hyvinvoinnin eväät rakentavaan ja myönteiseen tulevaisuuteen. 

Lapsen ja nuoren kanssa toimitaan systemaattisesti sekä hoidosta ja huollosta kirjataan ja raportoidaan säännöllisesti ja verkostopalaverit järjestetään sovitusti.

Perhekodin toiminnassa painotamme tavoitteellista toimintaa, ratkaisukeskeisyyttä, myönteistä kannustamista ja sosiaalista yhteisöllisyyttä perheenä toimien.

Haluamme myös olla kiinteässä yhteistyössä niin lapselle tärkeiden ihmisten kuin myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Lasten vanhempien kanssa tehtävä tiivis ja avoin yhteistyö ja koulun kunnialla suorittaminen sekä ammatin löytyminen nähdään tärkeinä tavoitteina.

Perhekoti Huvikummussa on systemaattista työtä ohjaavana alati uudistuva laatukäsikirja, jonka taustalla sovelletaan Eurooppalaista Laatupalkintomallia ja itsearviointia.

Sijoitettava lapsi / nuori voi olla esim. huostaanotettu, tarvita hoitoa osastohoidon tai vastaanottokodin / laitoksen jälkeen tai palvelua annetaan ennaltaehkäisevänä.

Ennen perhekotiin sijoittumista lapselle tai nuorelle tarjotaan tutustumiskäyntimahdollisuus perhekodissa hänelle tärkeiden ihmisten kanssa. Tutustumiskäynnillä on mahdollisuus molemmin puoliseen tutustumiseen ja palvelun yksilölliseen räätälöintiin lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan. Meillä on mahdollisuus perheenjäsenten tapaamiseen ja haluamme muillakin keinoin aktiivisesti tukea ja edistää yhteydenpitoa lapsen tai nuoren perheenjäsenten kanssa. Olemme tarvittaessa kujettaneet nuoria kotilomille varsinkin sijoituksen alkuvaiheessa, jotta saamme luotua hyvät suhteet ja tutustuttua nuoren perheenjäseniin sekä turvattua sijoitukseen kiinnittymistä.

Perhekoti Huvikummussa on satsattu turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä lapsen / nuoren taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen tukemiseen.

Perhekodissa on mahdollisuus tarvittaessa hoidon alussa tai sen kestäessä ns. vierihoitoon, jolloin yksi aikuinen on kokonaan yhtä lasta varten.

Jälkihuoltovelvoitteena järjestämme tarvittaessa tukiasumista ja tukihenkilötoimintaa meiltä maailmalle lähteville nuorille.